Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫

Hỗ trợ trực tuyến

 
KD KHÓA ĐIỆN TỬ - CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH
Mr. HƯNG
DĐ: 0934.860.295

 
KINH DOANH VI TÍNH
Mr. Trình
ĐT: (08) 38.202.774
DĐ: 0932.506.911


KINH DOANH CAMERA
Mr. Tám
ĐT: (08) 38.202.774
DĐ: 0979.167.446


 
KỸ THUẬT VI TÍNH
Mr. Vấn
ĐT: (08) 38.202.774
DĐ: 0933599965


KỸ THUẬT KHÓA ĐIỆN TỬ
CHẤM CÔNG-KSRV-CCMH
Mr. Khương
ĐT: (08) 38.202.774
DĐ: 0898.486.369

Thống kế truy cập

Tổng lượt truy cập
: 155.299
Thành viên Online
: 0
Khách
: 8

Hướng Dẫn Cấu Hình Khóa Cửa Điện Tử SAMSUNG

SHS-5230
 • Reset
 • Master Password Change
 • User Password Registration
 • User Password Change/ Delete
 • Fingerprint Registration
 • Fingerprint Delete
 • Register remote controller
 • Delete remote controller
 • Unlock the door from inside (Just choose one)
 • Lock the door from inside (Just choose one)
 • Unlock the door from outside (Just choose one)
 • Lock the door from outside (Just choose one)
 • Select Automatic or Manual Locking Mode
 • Volume Settings
 • Arm security mode
 • Disarm security mode
 • Double Authorization
 • Turn off the warning alarm
 • Set internal forced lock mode
 • Cancel internal force lock mode
 • • Press [REG] button for 3 seconds
  • Enter '4560852580' + (*) button
  * Master Password will be reset to '1234'
  * Enter your new password [Password to be 4-12 digits]
 • • Press [REG] button 
  • Enter master password + (*) button
  • Press '1' + (*) button
  • Enter new master password + (*)
 • • Press [REG] button 
  • Enter master password + (*) button
  • Press '4' + (*) button 
  • Enter User ID (0~9) + (*) button
  • Enter User password + (*) button
 • • Press [REG] button 
  • Enter master password + (*) button
  • Press '5' + (*) button + User ID (0~9) to delete user individually 
  • Press '6 + (*) button to delete all users
 • • Press [REG] button 
  • Enter master password + (*) button
  • Press '7' + (*) button
  • Enter fingerprint
  • Enter another fingerprint for registration or press (*) button to quit
 • • Press [REG] button
  • Enter master password + (*) 
  • Press '8' + (*) button + fingerprint to delete individually
  • Press '9' + (*) button to delete all fingerprints
 • 1. Press [REG] button for 3 seconds
  2. Enter password + (*) button 
  3. Press & hold for 3 seconds or longer the [OPEN] button of the remote controller to be registered
 • • Press [REMOTE] button for 5 seconds
  • Enter password + (*) button
 • 1. Turn the manual knob counterclockwise
  2. Pull down handle bar
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Turn the manual locking knob clockwise
 • 1. Fingerprint
  • Open the fingerprint cover 
  • Place a fingerprint within 5 seconds
  2. Password
  • Press [COVER OPEN/ CLOSE] button
  • Enter password + (*) button 
  3. Password + Fingerprint for the double verification mode
  4. Emergency key
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Touch number pad
  • Press [OPEN] button outside
 • • Place the (AUTO / MANUAL LOCKING) toggle switch to the 'Auto' or 'Manual' position
 • • Set the [Sound Volume] switch to one of followings
  • 0 : Mute except for warning/ Alarm sound
  • 1 ~ 2 : Sounds will get louder as the level increases
 • • Close and lock the door
  • Press  button
 • 1. Enter password
  2. Place fingerprint
 • • Press [REG] button
  • Enter master password + (*) 
  • Press '0' + (*) button
  1. Press '4' + (*) button to set up
  2. Press '6' + (*) button to turn off
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place card or key tag / touch key
  3. Press [Register] button
  4. Press (OPEN/CLOSE) button from inside
  5. Remove the batteries
 • • Press (OPEN/CLOSE) button from inside for more than 2 seconds while the door is locked
 • 1. Turn the manual knob counter clock wise
  2. Pull down handle bar
SHS-6020
 • Reset
 • User Password Change/ Delete
 • Fingerprint/ Card or key tag / Touch Key Registration
 • Fingerprint/ Card or key tag / Touch Key Delete
 • Register remote controller
 • Delete remote controller
 • Unlock the door from inside (Just choose one)
 • Lock the door from inside (Just choose one)
 • Unlock the door from outside (Just choose one)
 • Lock the door from outside (Just choose one)
 • Select Automatic or Manual Locking Mode
 • Volume Settings
 • Arm security mode
 • Disarm security mode
 • Double Authorization (requires both card & password to open the door)
 • Turn off the Double Authorization
 • Turn off the warning alarm
 • Set internal forced lock mode
 • Cancel internal force lock mode
 • • Press [REG] button for 5 seconds
  • Enter '4560852580' + (*) button
  * Password will be reset to '12345'
  * Enter your new password [Password to be 5-12 digits]
 • • Press [REG] button 
  • Enter password + (*) button
  • Enter new password + (*) button
  • Reenter new password + (*) button
 • • Press [REG] button 
  • Enter password + (*) button
  • Press card or key tag
  • Place another card or key tag for registration
 • • Press [REG] button for 3 seconds
  • Enter password + (*) button 
  • All cards or key tags will be deleted
 • 1. Press [REG] button for 3 seconds
  2. Enter password + (*) button 
  3. Press & hold for 3 seconds or longer the [OPEN] button of the remote controller to be registered
 • • Press [REMOTE] button for 5 seconds
  • Enter password + (*) button
 • 1. Turn the manual knob counterclockwise
  2. Pull down handle bar
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Turn the manual locking knob clockwise or
  • Press [CLOSE] button
 • 1. Card or key tag
  • Expose the card or key tag to the reader 
  2. Password
  • Press [ENTER NUMBER] button
  • Enter password + (*) button 
  3. Emergency key
  • Insert key into the keyhole and turn it left/right 
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Press [ENTER NUMBER] button
 • • Place the (AUTO / MANUAL LOCKING) toggle switch to the 'Auto' or 'Manual' position
 • • Set the [Sound Volume] switch to one of followings
  • 0 : Mute except for warning/ Alarm sound
  • 1 ~ 2 : Sounds will get louder as the level increases
 • • Press the [ENTER NUMBER] button after locking the door
  • Hold (#) button for 3 seconds
  • Enter password + (*) button
 • 1. Enter password+ (*) button
  2. Place card or key tag / touch key
 • 1. Press [REG] button
  2. Press [7] button: Activate the Double Authorization Mode + (*) button
  3. Note: This function only works when the door is open & more than 1 card registered
 • 1. Press [REG] button
  2. Press [9] button: Deactivate the Double Authorization Mode + (*) button
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place card or key tag / touch key
 • • Press (OPEN/CLOSE) button from inside for more than 2 seconds while the door is locked
 • 1. Turn the manual knob counter clock wise
  2. Pull down handle bar
SHS-5050
 • Reset
 • User Password Change/ Delete
 • Fingerprint/ Card or key tag / Touch Key Registration
 • Fingerprint/ Card or key tag / Touch Key Delete
 • Register remote controller
 • Delete remote controller
 • Unlock the door from inside (Just choose one)
 • Lock the door from inside (Just choose one)
 • Unlock the door from outside (Just choose one)
 • Lock the door from outside (Just choose one)
 • Select Automatic or Manual Locking Mode
 • Volume Settings
 • Arm security mode
 • Disarm security mode
 • Double Authorization (requires both card & password to open the door)
 • Turn off the Double Authorization
 • Turn off the warning alarm (Just choose one)
 • Setting the Double Locking mode (To prevents opening of locked door from outside)
 • Deactivate the Double Locking mode
 • • Press [REG] button for 5 seconds
  • Enter '4560852580' + (*) button
  * Password will be reset to '1234'
  * Enter your new password [Password to be 4-12 digits]
 • • Press [REG] button 
  • Enter current password + (*) button
  • Enter new password + (*) button
  • Reenter new password + (*) button
 • • Press [REG] button 
  • Enter current password + (*) button
  • Placing the card or key tag on card reader
  • To register multiple card/ key tag: lightly place another card or key tag to card reader within 20 seconds after registration previous card/ key tag
 • • Press [REG] button for 3 seconds
  • Enter current password + (*) button 
  • All cards or key tags will be deleted
 • 1. Press [REG] button for 3 seconds
  2. Enter password + (*) button 
  3. Press & hold for 3 seconds or longer the [OPEN] button of the remote controller to be registered
 • • Press [REMOTE] button for 5 seconds
  • Enter password + (*) button
 • 1. Turn the manual knob counter clockwise
  2. Pull down handle bar
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Turn the manual locking knob clockwise
 • 1. Card or key tag
  • Expose the card or key tag to the reader 
  2. Password
  • Press [COVER OPEN/ CLOSE] button
  • Enter password + (*) button 
  3. Emergency key
  • Insert key into the keyhole and turn it left/right 
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically locked 2 seconds after the door is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Touch [Number Pad] on the outer body
 • • Place the (AUTO / MANUAL LOCKING) toggle switch to the 'Auto' or 'Manual' position
 • • Set the [Sound Volume] switch to one of followings
  • 0 : Mute except for warning/ Alarm sound
  • 1 ~ 2 : Sounds will get louder as the level increases
 • • When the door is closed  of the outside body's number pad will light up
  • Press and hold the  button on the outer body for 3 seconds while the door is locked
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place card or key tag / touch key
 • 1. Press [REG] button
  2. Press [4] button: Activate the Double Authorization Mode + (*) button
  3. Note: This function only works when the door is open & more than 1 card registered
 • 1. Press [REG] button
  2. Press [6] button: Deactivate the Double Authorization Mode + (*) button
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place card or key tag / touch key
  3. Press [Register] button
  4. Press (OPEN/CLOSE) button from inside
  5. Remove the batteries
 • • Press (OPEN/CLOSE) button from inside for more than 2 seconds while the door is locked 
  • From outside: The double locking sound is generated, the double locking display LED is lighted and the door cannot be opened when touch [Number Pad] or a card is applied
 • 1. Turn the manual knob counter clock wise
  2. Pull down handle bar 
  3. Warning!: Please be cautious when using the function, since the door can only be opened from the outside using the emergency key when this function is set. Please be particularly careful of children accidentally setting this function from the inside.
SHS-6120
 • Reset
 • User Password Change/ Delete
 • Fingerprint/ Card or key tag / Touch Key Registration
 • Fingerprint/ Card or key tag / Touch Key Delete
 • Register remote controller
 • Delete remote controller
 • Unlock the door from inside (Just choose one)
 • Lock the door from inside (Just choose one)
 • Unlock the door from outside (Just choose one)
 • Lock the door from outside (Just choose one)
 • Select Automatic or Manual Locking Mode
 • Volume Settings
 • Arm security mode
 • Disarm security mode
 • Turn off the warning alarm
 • Set internal forced lock mode
 • Cancel internal force lock mode
 • • Press [REG] button for 5 seconds
  • Enter '4560852580' + (*) button
  * Password will be reset to '1234'
  * Enter your new password [Password to be 4-12 digits]
 • • Press [REG] button 
  • Enter password + (*) button
  • Enter new password + (*) button
  • Reenter new password + (*) button
 • • Press [REG] button 
  • Place card or key tag
  • Place another card or key tag for registration
 • • Press [REG] button for 3 seconds
  • All cards or key tags will be deleted
 • 1. Press [REG] button for 3 seconds
  2. Enter password + (*) button 
  3. Press & hold for 3 seconds or longer the [OPEN] button of the remote controller to be registered
 • • Press [REMOTE] button for 5 seconds
  • Enter password + (*) button
 • 1. Turn the manual knob counterclockwise
  2. Pull down handle bar
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Turn the manual locking knob clockwise
 • 1. Card or key tag
  • Expose the card or key tag to the reader 
  2. Password
  • Press [COVER OPEN/ CLOSE] button
  • Enter password + (*) button 
  3. Emergency key
  • Insert key into the keyhole and turn it left/right 
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Slide the cover up/down
 • • Place the (AUTO / MANUAL LOCKING) toggle switch to the 'Auto' or 'Manual' position
 • • Set the [Sound Volume] switch to one of followings
  • 0 : Mute except for warning/ Alarm sound
  • 1 ~ 2 : Sounds will get louder as the level increases
 • • Press the [OPEN] button outside after locking the door
  • Hold (#) button for 3 seconds
  • Enter password + (*) button
 • 1. Enter password+ (*) button
  2. Place card or key tag / touch key
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place card or key tag / touch key
  3. Press [Register] button
  4. Press (OPEN/CLOSE) button from inside
  5. Remove the batteries
 • • Press (OPEN/CLOSE) button from inside for more than 2 seconds while the door is locked
 • 1. Turn the manual knob counter clock wise
  2. Pull down handle bar
SHS-5120/SHS-5110
 • Reset
 • User Password Change/ Delete
 • Card or key tag Registration
 • Card or key tag Delete
 • Register remote controller
 • Delete remote controller
 • Unlock the door from inside (Just choose one)
 • Lock the door from inside (Just choose one)
 • Unlock the door from outside (Just choose one)
 • Lock the door from outside (Just choose one)
 • Select Automatic or Manual Locking Mode
 • Volume Settings
 • Arm security mode
 • Disarm security mode
 • Double Authorization
 • Turn off the warning alarm
 • Set internal forced lock mode
 • Cancel internal force lock mode
 • • Press [PASSWORD] button for 5 seconds
  • Enter the current password or '4560852580' + (*) button
  * Password will be reset to '12345'
  * Enter your new password [Password to be 5-12 digits]
 • • Press [REG] button 
  • Enter current password + (*) button
  • Enter new password + (*) button
  • Reenter new password + (*) button for confirmation
 • • Press [REG] button 
  • Enter Password + (*) button 
  • Place card or key tag
  • Place another card or key tag for registration
 • • Press [REG] button for 3 seconds
  • Enter Password + (*) button
  * All cards or key tags will be deleted
 • • Press [REG] button
  • Enter password + (*) button 
  • Press [OPEN] button on remote controller for 3 seconds
 • • Press [REG] button for 5 seconds
  • Enter password + (*) button
 • 1. Turn the manual knob counter clockwise
  2. Pull down handle bar
  3. Press (OPEN) button on the remote control (Option)
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Turn the manual locking knob clockwise
  • Press [CLOSE] button or [OPEN] button from remote control (option)
 • 1. Card or key tag
  • Expose the card or key tag to the reader 
  2. Password
  • Press [ENTER NUMBER] button
  • Enter password + (*) button 
  3. Emergency key
  • Insert key into the keyhole and turn it left/right 
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Press [ENTER NUMBER] button from outside
 • • Place the (AUTO / MANUAL LOCKING) toggle switch to the 'Auto' or 'Manual' position
 • • Hold [PASSWORD] button for 5 seconds
  • Key in 0 or 1 or 2 or 3 or 4 + (*) button
  • 0 : All sounds except the alarm sound are deactivated
  • 1 ~ 4 : All sounds are activated and the sound gets louder as the step goes up. Number 3 is the default.
 • • Hold (#) button for 3 seconds when door is closed
  • Enter password + (*) button
 • 1. Enter password+ (*) button
  2. Place card or key tag / touch key
 • 1. Press [REG] button
  2. Enter "4" + (*) button (Double authorization mode on)
  3. Enter "6" + (*) button (Double authorization off)
  ** The double authorizaion mode only works when the door is open
  ** When purchased, the product is not set to double authorization mode initially
  ** To setup the double authorization mode, more than 1 card must be registered.
  ** Double authorization mode will automatically be turned off when all cards are deleted.
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place card or key tag / touch key
 • • Press [CLOSE] button from inside for more than 2 seconds while the door is locked
 • 1. Turn the manual knob counter clock wise
  2. Pull down handle bar
SHS-DL22
 • Reset
 • User Password Registration
 • User Password Change/ Delete
 • Fingerprint Registration
 • Fingerprint Delete
 • Register remote controller
 • Delete remote controller
 • Unlock the door from inside (Just choose one)
 • Lock the door from inside (Just choose one)
 • Unlock the door from outside (Just choose one)
 • Lock the door from outside (Just choose one)
 • Select Automatic or Manual Locking Mode
 • Volume Settings
 • Sound Settings
 • Arm security mode
 • Disarm security mode
  (Just choose one)
 • Turn off the warning alarm 
  (Just choose one)
 • Set internal forced lock mode
 • Cancel internal force lock mode
 • • Press [FINGERPRINT] & [PASSWORD] button together for 5 seconds
  • Enter the current password or '4560852580' + (*) button
  * Password will be reset to '1234'
 • • Press [PASSWORD] button 
  • Enter current password + (*) button
  • Enter new password + (*) button
  • Reenter new password + (*) button
 • • Press [PASSWORD] button 
  • Enter password + (*) button
  • Enter new password + (*) button
  • Reenter new password + (*) button
 • • Press [FINGERPRINT] button 
  • Enter Password + (*) button 
  • Place fingerprint (2 times) + (*) button
 • • Press & hold [FINGERPRINT] button for 5 seconds
  • Enter Password + (*) button
 • • Press [REMOTE] button
  • Enter password + (*) button 
  • Press [OPEN] button on remote controller for 3 seconds
 • • Press [REMOTE] button for 5 seconds
  • Enter password + (*) button
 • 1. Press [OPEN] button
  2. Pull down handle bar
  3. Press [OPEN] button on the remote controller
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Press the inside [OPEN] button or
  • Press [OPEN] button on the remote controller
 • 1. Fingerprint
  • Open the fingerprint cover 
  • Place a fingerprint within 5 seconds 
  2. Password
  • Press [COVER OPEN/ CLOSE] button
  • Enter password + (*) button 
  3. Emergency key
  • Insert key into the keyhole and turn it left/right 
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Press [COVER OPEN/CLOSE] button
 • 1. Set Auto locking mode: 
  • Hold [PASSWORD] button for 5 seconds 
  • Press "4" + (*) button
  2. Set Manual locking mode: 
  • Hold [PASSWORD] button for 5 seconds 
  • Press "5" + (*) button
 • • Hold [PASSWORD] button for 5 seconds
  • Key in 7 or 8 or 9 + (*) button
  • 7 : Low
  • 8 : Medium [default]
  • 9 : High
 • • Hold [PASSWORD] button for 5 seconds
  • Key in 0 or 1 or 2 + (*) button
  • 0 : Mute except for warning/ Alarm sound
  • 1 : Only number pad and alarm/warning sound on
  • 2 : All sounds on [default]
 • • Close the door
  • Hold (#) button for 3 seconds
  • Enter password + (*) button
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place fingerprint
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place fingerprint
  3. Remove the batteries
 • • Press (OPEN/CLOSE) button from inside for more than 2 seconds while the door is locked
 • • Pull down handle bar
SHS-DL50/52
 • Reset
 • User Password Registration
 • User Password Change/ Delete
 • Card Registration
 • Delete Card
 • Register remote controller
 • Delete remote controller
 • Unlock the door from inside (Just choose one)
 • Lock the door from inside (Just choose one)
 • Unlock the door from outside (Just choose one)
 • Lock the door from outside (Just choose one)
 • Select Automatic or Manual Locking Mode
 • Volume Settings
 • Arm security mode
 • Disarm security mode
  (Just choose one)
 • Turn off the warning alarm 
  (Just choose one)
 • Set internal forced lock mode
 • Cancel internal force lock mode
 • • Press [PASSWORD] button for 5 seconds
  • Enter the current password or '4560852580' + (*) button
  * Password will be reset to '1234'
 • • Press [PASSWORD] button 
  • Enter current password + (*) button
  • Enter new password + (*) button
  • Reenter new password + (*) button
 • • Press [PASSWORD] button 
  • Enter password + (*) button
  • Enter new password + (*) button
  • Reenter new password + (*) button
 • • Press [Register/CARD] button 
  • Enter Password + (*) button 
  • Place card or key tag + (*) button
 • • Press & hold [Register/CARD] button for 5 seconds
  • Enter Password + (*) button
 • • Press [REMOTE] button
  • Enter password + (*) button 
  • Press [OPEN] button on remote controller for 3 seconds
 • • Press [REMOTE] button for 5 seconds
  • Enter password + (*) button
 • 1. Press [OPEN] button
  2. Pull down handle bar
  3. Press [OPEN] button on the remote controller
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Press the inside [OPEN] button or
  • Press [OPEN] button on the remote controller
 • 1. Card or key tag
  • Expose the card or key tag to the reader 
  2. Password
  • Press [COVER OPEN/ CLOSE] button
  • Enter password + (*) button 
  3. Emergency key
  • Insert key into the keyhole and turn it left/right 
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Press [COVER OPEN/CLOSE] button
 • 1. Set Auto locking mode: 
  • Place the (AUTO/MANUAL LOCKING) toggle switch in the 'Auto' position
  2. Set Manual locking mode: 
  • Place the (AUTO/MANUAL LOCKING) toggle switch in the 'Manual' position
 • • Hold [PASSWORD] button for 5 seconds
  • Key in 1 or 2 or 3 or 4 + (*) button
  • 0 : All sounds except the alarm sound are deactivated
  • 1 ~ 4 : All sounds are activated and the sound gets louder as the step goes up. Number 3 which is the medium volume is the default
 • • Close the door
  • Hold (#) button for 3 seconds
  • Enter password + (*) button
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place card or key tag to the reader
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place card or key tag to the reader
 • • Press (OPEN/CLOSE) button from inside for more than 2 seconds while the door is locked
 • • Pull down handle bar
SHS-5021
 • Reset
 • Right-Handed/Left-Handed Setting
 • User Password Registration
 • User Password Change/ Delete
 • Card Registration
 • Delete Card
 • Register remote controller
 • Delete remote controller
 • Unlock the door from inside (Just choose one)
 • Lock the door from inside (Just choose one)
 • Unlock the door from outside (Just choose one)
 • Lock the door from outside (Just choose one)
 • Select Automatic or Manual Locking Mode
 • Volume Settings
 • Arm security mode
 • Disarm security mode
  (Just choose one)
 • Turn off the warning alarm 
  (Just choose one)
 • Set internal forced lock mode
 • Cancel internal force lock mode
 • • Press [PASSWORD] button for 5 seconds
  • Enter the current password or '4560852580' + (*) button
  * Password will be reset to '1234'
 • • Open door (the mode is not set if a door closed) 
  1. Left Handed mode: 
  • Press [PASSWORD] button for 5 seconds or longer
  • Press "4" + (*) button
  2. Right Handed mode:
  • Press [PASSWORD] button for 5 seconds or longer
  • Press "5" + (*) button

 • • Press [PASSWORD] button 
  • Enter current password + (*) button
  • Enter new password + (*) button
  • Reenter new password + (*) button
 • • Press [PASSWORD] button 
  • Enter password + (*) button
  • Enter new password + (*) button
  • Reenter new password + (*) button
 • • Press [REGISTER] button 
  • Enter Password + (*) button 
  • Place card or key tag + (*) button
 • • Press & hold [REGISTER] button for 5 seconds
  • Enter Password + (*) button
 • • Press [REMOTE] button
  • Enter password + (*) button 
  • Press [OPEN] button on remote controller for 3 seconds
 • • Press [REMOTE] button for 5 seconds
  • Enter password + (*) button
 • 1. Press [OPEN] button
  2. Pull down handle bar
  3. Press [OPEN] button on the remote controller
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Press the inside [OPEN] button or
  • Press [OPEN] button on the remote controller
 • 1. Card or key tag
  • Pressing the [CARD READER] button
  • Expose the card or key tag to the reader 
  2. Password
  • Puching Up the cover
  • Enter password + (*) button 
  • Pull down the number cover 
  3. Emergency key
  • Insert key into the keyhole and turn it left/right 
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Press the [CARD READER] button or puching the [NUMBER COVER] up and down
 • 1. Set Auto locking mode: 
  • Place the (AUTO/MANUAL LOCKING) toggle switch in the 'Auto' position
  2. Set Manual locking mode: 
  • Place the (AUTO/MANUAL LOCKING) toggle switch in the 'Manual' position
 • • Hold [PASSWORD] button for 5 seconds
  • Key in 1 or 2 or 3 + (*) button
  • 0 : All sounds except the alarm sound are deactivated
  • 1 ~ 3 : All sounds are activated and the sound gets louder as the step goes up
 • • Close the door
  • Hold (#) button for 3 seconds
  • Enter password + (*) button
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place card or key tag to the reader
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place card or key tag to the reader
 • • Press (OPEN/CLOSE) button from inside for more than 2 seconds while the door is locked
 • • Pull down handle bar
SHS-3320
 • Reset
 • Master Password Change/ Delete
 • User Password Change
 • Card or key tag Registration
 • Password/ Card or key tag Delete
 • Unlock the door from inside (Just choose one)
 • Lock the door from inside (Just choose one)
 • Unlock the door from outside (Just choose one)
 • Lock the door from outside (Just choose one)
 • Select Automatic or Manual Locking Mode
 • Volume Settings
 • Arm security mode
 • Disarm security mode
 • Double Authorization (requires both card & password to open the door)
 • Turn off the Double Authorization
 • Turn off the warning alarm
 • Set internal forced lock mode
 • Cancel internal force lock mode (Just choose one)
 • • Press [REG] button for 10 seconds
   Successful: Sound "Ding dong ~ Ding ding ~ Ding ding"
  • Enter current Master PIN code + (*) button
   Successful: Sound "Ding dong dang"
   Failed: Sound "Ding dong ding dong"
 • • Press [REG] button 
  • Enter password + (*) button
  • Enter new password + (*) button
 • • Press [REG] button 
  • Enter password + (*) button
  • Enter user number (1~70) + (*) button
  • Enter a new user password + (*) button
  • Enter another user number & follow same step or press [REG] button to quit
 • • Press [REG] button 
  • Enter master password + (*) button
  • Enter user number (1~70) + (*) button
  • Place card or key tag for registration
  • Enter another user number & follow same step or press [REG] button to quit
 • • Press [REG] button for 5 seconds
  • Enter master password + (*) button 
  • Enter user number (1~70) of the user password or card + (*) button
 • 1. Press (OPEN/CLOSE) button
  2. Turn the Thumbturn lever clockwise
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Press [OPEN/CLOSE] button
 • 1. Card or key tag
  • Touch the [Touchscreen] 
  • Expose the card or key tag to the reader 
  2. Password
  • Touch the [Touchscreen] 
  • Enter the random password
  • Enter password + (*) button 
  3. Emergency key
  • Insert key into the keyhole and turn it left/right 
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Touch the [TOUCHSCREEN]
 • • Press [REG] button
  • Enter password + (*)
  • Enter [5] + (*) button to activate or deactivate Auto/Manual function
 • • Set the [Sound Volume] switch to one of followings
  • 0 : Mute except for warning/ Alarm sound
  • 1 ~ 3 : Sounds will get louder as the level increases
 • • Close and lock the door
  • Press  button within 3 seconds
 • 1. Enter password
  2. Place card or key tag / touch key
 • 1. Press [REG] button
  2. Press [4] button: Activate the Double Authorization Mode + (*) button
  3. Note: This function only works when the door is open & more than 1 card registered
 • 1. Press [REG] button
  2. Press [6] button: Deactivate the Double Authorization Mode + (*) button
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place card or key tag / touch key
 • • Press (OPEN/CLOSE) button from inside for more than 5 seconds while the door is locked
 • 1. Press (OPEN/CLOSE) button
  2. Turn the Thumbturn lever
SHS-3420
 • Reset
 • Master Password Change/ Delete
 • User Password Change
 • Card or key tag Registration
 • Password/ Card or key tag Delete
 • Unlock the door from inside (Just choose one)
 • Lock the door from inside (Just choose one)
 • Unlock the door from outside (Just choose one)
 • Lock the door from outside (Just choose one)
 • Select Automatic or Manual Locking Mode
 • Volume Settings
 • Arm security mode (while door is locked)
 • Disarm security mode (just choose one)
 • Double Authorization (requires both card & password to open the door)
 • Turn off the Double Authorization
 • Turn off the warning alarm
 • Set internal forced lock mode
 • Cancel internal force lock mode (Just choose one)
 • • Press [REG] button for 10 seconds
   Successful: Sound "Ding dong ~ Ding ding ~ Ding ding"
  • Enter current Master PIN code + (*) button
   Successful: Sound "Ding dong dang"
   Failed: Sound "Ding dong ding dong"
 • • Press [REG] button 
  • Enter current password + (*) button
  • Enter new password + (*) button
 • • Press [REG] button 
  • Enter master password + (*) button
  • Enter user number (1~70) + (*) button
  • Enter a new user password + (*) button
  • Enter another user number & follow same step or press [WAKE UP] button to quit
 • • Press [REG] button 
  • Enter master password + (*) button
  • Enter user number (1~70) + (*) button
  • Place card or key tag for registration
  • Enter another user number & follow same step or press [WAKE UP] button to quit
 • • Press [REG] button for 5 seconds
  • Enter master password + (*) button 
  • Enter user number (1~70) of the user password or card + (*) button
 • 1. Press (OPEN/CLOSE) button
  2. Turn the Thumbturn lever clockwise
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Press [OPEN/CLOSE] button
 • 1. Card or key tag
  • Press the [WAKE UP] button 
  • Expose the card or key tag to the reader 
  2. Password
  • Press the [WAKE UP] button 
  • Enter the random password
  • Enter password + (*) button
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Press the [WAKE UP] button
 • 1. Set Auto locking mode: 
  • Place the (AUTO/MANUAL LOCKING) toggle switch in the 'Auto' position
  2. Set Manual locking mode: 
  • Place the (AUTO/MANUAL LOCKING) toggle switch in the 'Manual' position
 • • Set the [Sound Volume] switch to one of followings
  • 0 : Mute except for warning/ Alarm sound
  • 1 ~ 2 : Sounds will get louder as the level increases
 • • Press and hold the [WAKE UP] button
  • Press and hold the [#] botton for 3 seconds
  • Enter Master PIN or User PIN Code + (*) button
 • 1. Enter password
  2. Place card or key tag / touch key
 • 1. Press [REG] button
  2. Press [4] button: Activate the Double Authorization Mode + (*) button
  3. Note: This function only works when the door is open & more than 1 card registered
 • 1. Press [REG] button
  2. Press [6] button: Deactivate the Double Authorization Mode + (*) button
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place card or key tag / touch key
 • • Press (OPEN/CLOSE) button from inside for more than 5 seconds while the door is locked
 • 1. Press (OPEN/CLOSE) button
  2. Turn the Thumbturn lever
SHS-3120
 • Reset
 • Master Password Change/ Delete
 • User Password Change
 • Card or key tag Registration
 • Password/ Card or key tag Delete Individually
 • Unlock the door from inside (Just choose one)
 • Lock the door from inside (Just choose one)
 • Unlock the door from outside (Just choose one)
 • Lock the door from outside (Just choose one)
 • Select Automatic or Manual Locking Mode
 • Volume Settings
 • Arm security mode (while door is locked)
 • Disarm security mode (just choose one)
 • Turn off the warning alarm
 • Set internal forced lock mode
 • Cancel internal force lock mode (Just choose one)
 • • Press [SET] button for 10 seconds
   Successful: Sound "Toot ~ Toot toot ~ Toot toot toot"
  • Enter current Master PIN code + (*) button
   Successful: Sound "Too~~~t"
   Failed: Sound "Toot~"
 • • Press [SET] button for 5 seconds
  • Enter current master password + (*) button
  • Enter new password + (*) button
 • • Press [SET] button 
  • Enter master password + (*) button
  • Enter user number (1~70) + (*) button
  • Enter a new user password + (*) button
  • Enter another user number & follow same step or press [WAKE UP] button to quit
 • • Press [CARD] button 
  • Enter master password + (*) button
  • Enter user number (1~70) + (*) button
  • Place card or key tag for registration
  • Enter another user number & follow same step or press [WAKE UP] button to quit
 • • Press [CARD] button for 5 seconds
  • Enter master password + (*) button 
  • Enter user number (1~70) of the user password or card + (*) button
 • 1. Press (OPEN/CLOSE) button
  2. Turn the Thumbturn lever clockwise
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Press [OPEN/CLOSE] button
 • 1. Card or key tag
  • Press the [WAKE UP] button 
  • Expose the card or key tag to the reader 
  2. Password
  • Press the [WAKE UP] button 
  • Enter the random password
  • Enter password + (*) button
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Press the [WAKE UP] button
 • 1. Set Auto locking mode: 
  • Press [SET] button
  • Enter [4] + (*) button
  2. Set Manual locking mode: 
  • Press [SET] button
  • Enter [5] + (*) button
 • • Set the [Sound Volume] switch to one of followings
  • 0 : Mute except for warning/ Alarm sound
  • 1 ~ 3 : Sounds will get louder as the level increases
 • • Press and hold the [WAKE UP] button
  • Press and hold the [#] botton for 3 seconds
  • Enter Master PIN or User PIN Code + (*) button
 • 1. Enter password
  2. Place card or key tag / touch key
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place card or key tag / touch key
 • • Press (OPEN/CLOSE) button from inside for more than 5 seconds while the door is locked
 • 1. Press (OPEN/CLOSE) button
  2. Turn the Thumbturn lever
SHS-1320
 • Reset
 • User Password Change
 • Card or key tag Registration
 • Card or key tag Delete
 • Unlock the door from inside (Just choose one)
 • Lock the door from inside (Just choose one)
 • Unlock the door from outside (Just choose one)
 • Lock the door from outside (Just choose one)
 • Select Automatic or Manual Locking Mode
 • Volume Settings
 • Arm security mode (while door is locked)
 • Disarm security mode (just choose one)
 • Turn off the warning alarm
 • Set internal forced lock mode
 • Cancel internal force lock mode
 • • Press [REG] button for 10 seconds
   Successful: Sound "Toot ~ Toot toot ~ Toot toot toot toot"
  • Enter registered PIN code or '4560852580' + (*) button
   Successful: Sound "Too~~~t"
   Failed: Sound "Toot~"
 • • Press [REG] button 
  • Enter current password + (*) button
  • Enter a new user password (5 to 12 digits) + (*) button
  • Re-enter a new user password + (*) button
 • • Press [REG] button 
  • Enter password + (*) button
  • Place card or key tag for registration
  • Place other card for continue registration or press [REG] button to quit
 • • Press [REG] button for 5 seconds
  • Enter password + (*) button 
 • 1. Press (OPEN) button
  2. Turn the Thumbturn lever clockwise
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Press [OPEN/CLOSE] button
 • 1. Card or key tag
  • Touch the [NUMBER PAD] 
  • Expose the card or key tag to the reader 
  2. Password
  • Touch the [NUMBER PAD] 
  • Enter the random password
  • Enter password + (*) button
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Touch the [NUMBER PAD]
 • 1. Set Auto locking mode: 
  • Place the (AUTO/MANUAL LOCKING) toggle switch in the 'Auto' position
  2. Set Manual locking mode: 
  • Place the (AUTO/MANUAL LOCKING) toggle switch in the 'Manual' position
 • • Set the [Sound Volume] switch to one of followings
  • 0 : Mute except for warning/ Alarm sound
  • 1 ~ 3 : Sounds will get louder as the level increases
 • • Press and hold the [#] botton for 3 seconds
  • Enter password + (*) button
 • 1. Enter password
  2. Place card or key tag / touch key
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place card or key tag / touch key
 • • Push the double locking lever up until its red part appears while the door is locked
 • • Push the double locking lever until its green part can be seen
SHS-2320
 • Reset
 • User Password Change
 • Card or key tag Registration
 • Card or key tag Delete
 • Unlock the door from inside (Just choose one)
 • Lock the door from inside (Just choose one)
 • Unlock the door from outside (Just choose one)
 • Lock the door from outside (Just choose one)
 • Select Automatic or Manual Locking Mode
 • Volume Settings
 • Arm security mode (while door is locked)
 • Disarm security mode (just choose one)
 • Double Authorization (requires both card & password to open the door)
 • Turn off the Double Authorization
 • Turn off the warning alarm
 • Set internal forced lock mode
 • Cancel internal force lock mode
 • Set up Infrared Ray Sensor
 • Disable Infrared Ray Sensor Setup
 • • Press [REG] button for 10 seconds
   Successful: Sound "Ding dong ~ Ding ding ~ Ding ding"
  • Enter current password or '4560852580' + (*) button
   Successful: Sound "Ding dong dang"
 • • Press [REG] button 
  • Enter current password + (*) button
  • Enter a new user password (4 to 12 digits) + (*) button
  • Re-enter a new user password + (*) button
 • • Press [REG] button 
  • Enter current password + (*) button
  • Place card or key tag for registration
  • Place other card for continue registration or press [REG] button to quit
 • • Press [REG] button for 5 seconds
  • Enter password + (*) button 
 • 1. Press (OPEN/CLOSE) button
  2. Turn the Thumbturn lever clockwise
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Press [OPEN/CLOSE] button
 • 1. Card or key tag
  • Touch the [NUMBER PAD] 
  • Expose the card or key tag to the reader 
  2. Password
  • Touch the [NUMBER PAD] 
  • Enter the random password
  • Enter password + (*) button
 • 1. Automatic locking mode: 
  • The door locks automatically when it is closed
  2. Manual locking mode: 
  • Touch the [NUMBER PAD]
 • 1. Set Auto locking mode: 
  • Place the (AUTO/MANUAL LOCKING) toggle switch in the 'Auto' position
  2. Set Manual locking mode: 
  • Place the (AUTO/MANUAL LOCKING) toggle switch in the 'Manual' position
 • • Set the [Sound Volume] switch to one of followings
  • 0 : Mute except for warning/ Alarm sound
  • 1 ~ 3 : Sounds will get louder as the level increases
 • • Close and lock the door
  • Press  button
 • 1. Enter password
  2. Place card or key tag / touch key
 • 1. Press [REG] button
  2. Press [4] button: Activate the Double Authorization Mode + (*) button
  3. Note: This function only works when the door is open & more than 1 card registered
 • 1. Press [REG] button
  2. Press [6] button: Deactivate the Double Authorization Mode + (*) button
 • 1. Enter password + (*) button
  2. Place card or key tag / touch key
 • • Push the double locking lever up until its red part appears while the door is locked
 • • Push the double locking lever until its green part can be seen
 • • Press [REG] button
  • Enter [1] + (*) button
 • • Press [REG] button
  • Enter [3] + (*) button

» Gửi ý kiến của Bạn
Các tin / bài viết cùng loại:
Số bài/trang
Trang « 1 2
Thế nào là MONO, STEREO hay Suround ?

Âm thanh MONO

Dễ hiểu nhất : Âm thanh mono là âm thanh được phát ra từ một nguồn âm thanh từ một địa điểm cố định !
Ví dụ :
âm thanh từ MỘT người đang đứng một chỗ nói với bạn,
MỘT chú chim đang hót (đang đậu tại một chỗ)
F.A.Q - Tổng đài điện thoại
Các máy nhánh của Tổng đài gọi nội bộ thì được nhưng không gọi ra ngoài được ?
Bạn vui lòng kiểm tra như sau:
- Kiểm tra các máy nhánh này có lập trình cấm gọi ra ngoài không ? Nếu đúng thì lập trình lại.

F.A.Q - Camera quan sát
Tại sao ban đêm Camera hồng ngoại xem hình ảnh chỉ thấy hình trắng đen ?
Camera hồng ngoại hoạt động như sau : Khi trời tối các đèn hồng ngoại trong camera sẽ phát ánh sáng hồng ngoại và cảm biến...
F.A.Q - Báo cháy & Báo trộm
Xin cho biết về các loại báo trộm, báo cháy hiện nay ?
Hiện nay thường sử dụng hai loại báo trộm báo cháy là: báo trộm báo cháy có dây và báo trộm báo cháy không dây.
Số bài/trang
Trang « 1 2
AVTECH
TOA
Samsung
Panasonic
Sony
Copyright © 2016 Smart Electronic Solution. All rights reserved. Powered by Web7Màu.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VNT
Địa chỉ: 370 Điện Biên Phủ P.11 Q.10 Tp.HCM
Điện thoại: (08) 38.343.442 - Fax: (08) 38.343.446 - Email: info@giaiphapdientu.com.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Hướng Dẫn Cấu Hình Khóa Cửa Điện Tử SAMSUNG Rating: 5 out of 10 6642.
Core Version: 1.6.6.0